Bell-net (Tập đoàn y khoa Kishokai)

Hiện tại, tại Bell-net (Tập đoàn y khoa Kishokai) có

57,139 em bé đã được sinh ra tại đây (tính từ 8/2006 đến 1/5/2018)

BELL NETWORK

Bell Network (Kishokai Medical Corporation) Moriyama Ward, Nagoya, Aichi Forest Bell Clinic Inazawa City, Aichi Seven Bell Clinic Nishi Ward, Nagoya, Aichi Castle Bell Clinic Toyota City, Aichi Green Bell Clinic Toyota City, Aichi Green Bell ART Clinic Midori Ward, Nagoya, Aichi Royal Bell Clinic Royal Bell Clinic Infertility Center Midori Ward, Nagoya, Aichi Royal Bell Clinic Okazaki City, Aichi Fairy Bell Clinic Gamagori City, Aichi Orange Bell Clinic Takayama City, Gifu Alps Bell Clinic Kani City, Gifu Rose Bell Clinic Ikeshita Ward, Nagoya, Aichi Flower Bell Clinic – Infertility Center Nissin City, Aichi Bright Bell Clinic Okazaki City, Aichi Angel Bell Hospital Okazaki City, Aichi Angel Bell Hospital Infertility Center Toyokawa City, Aichi River Bell Clinic Toyohashi City, Aichi Park Bell Clinic