Tập đoàn Y tế Kishokai Tập đoàn Y tế Kishokai

111,182 em bé đã được sinh ra tại Bellnet

(Tính từ 8/2006 đến 1/7/2024.
Hàng năm khoảng 9,400 em bé được sinh ra)

Kishokai đóng góp vào sự phát triển và tiến bộ của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ khu vực bằng việc thành lập
nhiều cơ sở y tế sản khoa được điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng vùng,
và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ thống Bellnet đã tạo nên một môi trường toàn diện cho
phụ nữ để họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao dù ở bất cứ nơi nào.