Tập đoàn Y tế Kishokai Tập đoàn Y tế Kishokai

Hợp tác nghiên cứu công nghệ mới liên kết với trường đại học

Khoa Y sau đại học trường Đại học Nagoya Trung tâm Nghiên cứu Sản khoa Bell
Hợp tác nghiên cứu công nghệ mới liên kết với trường đại học

KHÁI NIỆM

"Đóng góp về học thuật cho y học cơ bản" là một phần trong triết lý kinh doanh
của Tập đoàn Y tế Kishokai. Để đạt được
điều này, chúng tôi đã tập hợp các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, sử dụng trang
thiết bị hiện đại nhất và hợp tác nghiên cứu với Khoa Phụ Sản của Đại học
Nagoya về những lĩnh vực chủ yếu sau đây.

  1. ①Cơ chế của quy trình xâm lấn khối u phụ khoa ác tính
  2. ②Chức năng nhau thai và phòng chống sinh non
  3. ③Giải thích chức năng buồng trứng và cơ chế làm tổ của phôi
  4. ④Xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu chu sinh

Giới thiệu nội dung nghiên cứu

Tổ nghiên cứu được chia thành bốn nhóm, gồm nhóm khối u, nhóm sinh lý sinh sản, nhóm chu sinh và nhóm gây mê,
hàng ngày phối hợp cùng nghiên cứu. Sau đây chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu một phần các nội dung nghiên cứu.

Giới thiệu về Phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

Giới thiệu các thiết bị chính

Đội ngũ nhân viên nghiên cứu

Tổ nghiên cứu của chúng tôi luôn cùng nhau nỗ lực để cho ra các kết quả nghiên cứu đẳng cấp thế giới.